Možný spôsob apoštolátu laikov

Dnes sa veľa hovorí o evanjelizácii. Pritom sa dosť zdôrazňuje osobný vklad nás - laikov pri "príprave pôdy " apoštolátom a predevanjelizáciou. Svet je ako jedno veľké "pole", či ako "vinica", a mnohí z nás sa cítia povolaní v ňom vydávať osobné svedectvo o Ježišovi - našom Spasiteľovi.
Niektorým môžno chýba väčšia odvaha, či inpulz. a ešte sa necítia celkom istí svojimi výsledkami. Ježiš nás volá: " ... "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Ako sa teda pustiť do toho, a urobiť " kus dobrej práce" ? ...

Spomeňme si na slová Pána Ježiša: "...Lebo strom možno poznať po ovocí." ( Mt 12,33 ) Možno spomenúť aj slová : " Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. " ( Jn 10,7 ).
Vieme, že Ježiš je Boží Syn. Tak isto vieme, že Boh je Láska.
Z toho môžeme usudzovať, že : Ak my s láskou a z lásky k Bohu a ku blížnym apoštolujeme, či evanjelizujeme konaním skutkov lásky - skutkov milosrdenstva - svedčíme o láske - o Bohu, ktorý je láskou, a tak pripravujeme pôdu, pomáhame budovať Božie kráľovstvo - kráľovstvo lásky aj na Zemi medzi ľuďmi aj v ľudských srdciach. Potom je už " pôda ľudských sŕdc " lepšie pripravená prijať semeno Božieho slova, ktoré seje Kristus skrze Cirkev. Stávame sa tak robotníkmi s možnými dobrými výsledkami na " poli ", či vo " vinici ".

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...