Zdroje liturgickej obnovy

Skratky

AAS = Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, Typis Polyglottis Vaticanis 1909 sqq.
EDIL I = Enchyridion documentorum instaurationis liturgicae, tom. (zv.) I (1963-1973), Reiner KACZYNSKI (ed.), Marietti, Turín 1976.
SSV = Spolok svätého Vojtecha, Trnava.

Dokumenty

Dokumenty predchádzajúce konštitúcii Sacrosanctum Concilium

...pripravujeme...

Maxima redemptionis nostrae mysteria (16. 11. 1955) LAT pdf LAT

Konštitúcia o posvätnej liturgii

Sacrosanctum Concilium (4. 12. 1963) AAS 56 (1964) 97-134; EDIL I, p. 1;
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2008. text

Vykonávacie inštrukcie

1. Inter Oecumenici (26. 9. 1964) AAS 56 (1964) 877-900; EDIL I, p. 50; SSV (2001) edícia pápežské dokumenty. LAT pdf

2. Tres abhinc annos (4. 5. 1967) AAS 59 (1967) 442-448; EDIL I, p. 296. LAT pdf

3. Ut sive sollicite (31. 3. 1969) AAS 61 (1969) 334-340; EDIL I, p. 456. LAT pdf

4. Varietates legitimae (29. 3. 1994) AAS 87 (1995) 288-314; Liturgia 4/4 (1994), p. 269-297. LAT LAT pdf

5. Liturgiam authenticam (28. 3. 2001) AAS 93 (2001) 685 – 726; Liturgia 20/2 (2010), p. 106-144. LAT, LAT pdf, SLOV

Iné dokumenty

Quattuor abhinc annos (3. október 1984)
Indult Kongregácie pre Bohoslužbu o používaní Rímskeho misála z r. 1962.

...pripravujeme...

Redemptionis Sacramentum (25. 3. 2004)

Sacramentum caritatis (22. 2. 2007) LAT

Iné zdroje

Liturgické knihy

Prehľad edície liturgických kníh
odkazy

Štúdie

Z nepreberného množstva štúdií uvádzame iba tie, na ktoré môžeme uviesť odkazy.
JUNGMANN, J.A.: Genetický výklad mše
JUNGMANN, J.A.: Liturgická obnova
Umění v posvátné službě
SCHALLER, M. (tr.) Římský misál, Česká katolická charita, Praha 1931
JALOVECKÝ, J. (tr.) Misál latinsko-slovenský, SSV, Trnava 1952

Periodiká

Ephemerides liturgicae

Od svojho založenia v roku 1887 "Ephemerides liturgicae" sledoval vývoj liturgického uvažovania a praxe v Cirkvi, najmä v období liturgickej reformy a obnovy. Je to vedecký časopis medzinárodného významu a postavenia a je prostriedkom zvlášť vhodným na poznanie súčasných liturgických štúdií a myšlienok. Každý rok sa publikujú štyri zväzky, ktoré celkovo predstavujú približne 500 stránok. Vydáva ho CENTRO LITURGICO VINCENZIANO v Ríme. Info

Notitiae

Periodikum, ktoré od roku 1965 vydáva Komisia na uskutočnenie konštitúcie o posvätnej liturgii. Neskôr toto periodikum prevzala Kongragácia pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí. Info (staršie čísla)

Liturgia

Časopis, ktorý vydáva liturgická komisia pri Konferencii biskupov Slovenska od roku 1991. Žiaľ, časopis doteraz nemá svoju stránku na internete. Info o časopise.

A mnohé iné.

Iné

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články