Racionálnosť v apoštoláte ...

Azda každý veriaci sa stretol s pojmom "apoštolát", či
"laický apoštolát". Vieme asi, že smeruje veriaceho ku aktívnemu svedectvu o Ježišovi v našom živote, a to aj vo všedných dňoch. Viacerí sa mu venujeme s väčším, či menším úspechom. Boh vie využiš aj naše nesmelé svedectvá, ktoré môžu mať ešte kus cesty ku dokonalosti. Ale ... , myslím, že každý dobrý fudbalista sa poteší dobrej nahrávke viac, ako zle umiestnenej. Tak isto aj Pán Ježiš bude mať väčšiu radosť z našej "dobrej práce" aj pri našom apoštoláte. Teda aj z našej "dobrej prihrávky". Ako na to ?

Niektorí si azda pojem " racionálnosť" vysvetľujú v zmysle úspornosti. Ale to nemám na mysli. Pod púojmom "Racionálnosť v apoštoláte" si predstavujem vedomé plnenie Ježišových slov:
"Zatiahni na hlbinu, a spustite siete na lov."( Lk 5,4 ).
Tak isto si spomeňme aj na slová Písma: " On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete." ...( Jn 21,6 ) Toto nás môže inšpirovať aj v duchovnej oblasti pri našom apoštoláte.
Pojem hlbiny môže pripomínať vážne, hlboké, všeľudské témy, ktoré oslovujú mnohých ľudí na ceste životom ( Prečo som tu, kam smerujeme, čo je zmysel života ... ). Na ľavej strane máme srdcia, často ju obrazne spájame s citovosťou. Pravá strana sa spája najčastejšie s rozumnosťou. Preto mi Ježišove horeuvedené slová hovoria, že aj náš apoštolát je lepšie riešiť " z pravej strany lode ", teda racionálne. Vieme, že niekedy treba dávať "duchovné mlieko", lebo " pevnú stravu" by ešte nezniesli. Spomeňme si ešte na Ježišove slová: " ...Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: ..." ( Jn 10,7 ) Ježiš je Boh, a Boh je láska, ako to učí skrze Katolícku cirkev. A tak sa javí racionálne spojenie rozumných primeraných slov s láskavosťou, a dobrých skutkov s láskou, ako najoptimálnejší postup pre šírenie Ježišovej Radostnej zvesti pri apoštoláte. Aj pri tom - laickom.

 #

Pekne pripomenutie

Pekne pripomenutie... Clovek neraz na jedno alebo druhe zabuda. Clanok som si ulozil. K+

 

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...