Kto je pre mňa Ježiš?

Metafyzika ako filozofická a dogmatika ako teologická vedecká disciplína exaktne prezentujú o Kristovi túto racionálnu definíciu: „Elementárnou metafyzickou axiómou je, že Kristus je konkrétne bytie, ktoré ontologicky tvorí s Bohom hypostatickú úniu. Ako persona je nedeliteľnou substanciou rozumovej prirodzenosti, ktorej bytnosť existuje sama od seba. Kristus je Logos, soteriologický odraz metafyzickej substancie Boha, ktorý ako individuálna entita je v komplementárnom vzťahu s ním.“

Srdce človeka, ktoré „je nespokojné, kým nespočinie v Bohu“ (sv. Augustín), však nerozumie takýmto poučkám, ale obrazom a metaforám áno. Preto som sa pokúsil dať sám sebe odpoveď na otázku: Kto je pre mňa Ježiš? Moje srdce mi nadiktovalo takéto odpovede:

JEŽIŠ JE PRE MŇA TO, ČO . . .

· kolíska pre dieťa
· chlieb pre hladného
· voda pre smädného
· oheň pre skrehnutého
· spánok pre unaveného
· liek pre chorého
· obväz pre zraneného
· bozk pre zaľúbeného
· pieseň pre smutného
· smiech pre plačúceho
· svetlo pre nevidiaceho
· maják pre blúdiaceho v tme
· záchranca pre strateného
· droga pre závislého
· odpustenie pre vinného
· sloboda pre väzňa
· vietor pre plachetnicu
· lavička v tieni pre tuláka
· dirigent pre orchester
· semafor na križovatke
· víťazstvo pre športovca
· odrazový mostík pre gymnastku
· kyslíková bomba pre potápača
· padák pre parašutistu
· kompas pre turistu
· záchranný čln pre topiaceho sa
· brnenie pre rytiera
· navigačný systém pre pilota
· istiace lano pre horolezca
· našepkávač pre herca v divadle
· inšpirácia pre básnika
· pravda pre filozofa
· krása pre umelca
· vášeň pre tanečnicu
· zem pre roľníka
· lampa pre baníka
· raritná trofej pre poľovníka
· poklad pre zlatokopa
· česť pre muža
· kytica kvetov pre ženu
· objatie pre dieťa
· veno pre nevestu
· vzduch pre pľúca
· krv pre srdce
· duša pre telo
· koreň pre strom
· slnko pre slnečnicu
· dážď pre vyprahnutú zem
· studňa pre oázu
· hniezdo pre vtáky
· kľúč od zamknutej brány
· kód od bankového trezoru
· domov pre vyhnanca
· vlasť pre emigranta
· azyl pre utečenca
· bezpečný úkryt pre prenasledovaného
· oáza pre beduína
· prístav pre námorníka
· cieľ pre maratónca
· zmysel života pre človeka

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články

 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...