Kto je pre mňa Ježiš?

Metafyzika ako filozofická a dogmatika ako teologická vedecká disciplína exaktne prezentujú o Kristovi túto racionálnu definíciu: „Elementárnou metafyzickou axiómou je, že Kristus je konkrétne bytie, ktoré ontologicky tvorí s Bohom hypostatickú úniu. Ako persona je nedeliteľnou substanciou rozumovej prirodzenosti, ktorej bytnosť existuje sama od seba. Kristus je Logos, soteriologický odraz metafyzickej substancie Boha, ktorý ako individuálna entita je v komplementárnom vzťahu s ním.“

Srdce človeka, ktoré „je nespokojné, kým nespočinie v Bohu“ (sv. Augustín), však nerozumie takýmto poučkám, ale obrazom a metaforám áno. Preto som sa pokúsil dať sám sebe odpoveď na otázku: Kto je pre mňa Ježiš? Moje srdce mi nadiktovalo takéto odpovede:

JEŽIŠ JE PRE MŇA TO, ČO . . .

· kolíska pre dieťa
· chlieb pre hladného
· voda pre smädného
· oheň pre skrehnutého
· spánok pre unaveného
· liek pre chorého
· obväz pre zraneného
· bozk pre zaľúbeného
· pieseň pre smutného
· smiech pre plačúceho
· svetlo pre nevidiaceho
· maják pre blúdiaceho v tme
· záchranca pre strateného
· droga pre závislého
· odpustenie pre vinného
· sloboda pre väzňa
· vietor pre plachetnicu
· lavička v tieni pre tuláka
· dirigent pre orchester
· semafor na križovatke
· víťazstvo pre športovca
· odrazový mostík pre gymnastku
· kyslíková bomba pre potápača
· padák pre parašutistu
· kompas pre turistu
· záchranný čln pre topiaceho sa
· brnenie pre rytiera
· navigačný systém pre pilota
· istiace lano pre horolezca
· našepkávač pre herca v divadle
· inšpirácia pre básnika
· pravda pre filozofa
· krása pre umelca
· vášeň pre tanečnicu
· zem pre roľníka
· lampa pre baníka
· raritná trofej pre poľovníka
· poklad pre zlatokopa
· česť pre muža
· kytica kvetov pre ženu
· objatie pre dieťa
· veno pre nevestu
· vzduch pre pľúca
· krv pre srdce
· duša pre telo
· koreň pre strom
· slnko pre slnečnicu
· dážď pre vyprahnutú zem
· studňa pre oázu
· hniezdo pre vtáky
· kľúč od zamknutej brány
· kód od bankového trezoru
· domov pre vyhnanca
· vlasť pre emigranta
· azyl pre utečenca
· bezpečný úkryt pre prenasledovaného
· oáza pre beduína
· prístav pre námorníka
· cieľ pre maratónca
· zmysel života pre človeka

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články