Vyvesovanie zástav a vlajok

Nie sú mi záme diecézne predpisy našich diecéz, pretu tu uvádzam ako inšpiráciu zásady z českého prameňa: Kostelník — praktická příručka, MCM, Olomouc 2010, p. 45 s.

Miesto pre vlajky je buď na zvláštnom stožiari pred kostolom či farou, alebo na významnom mieste esxteriéru kostola (napr. na veži), či na budove fary.

Jednotlivé udalosti:

Udalosť

Vyvesí sa vlajka alebo zástava

Smrť pápeža vatikánska na pol žrde,
alebo: smútočná
V deň pohrebu pápeža večer sa vatikánska sníme
Po voľbe pápeža vatikánska až do dňa uvedenia do úradu
V deň uvedenia do úradu večer sa sníme
Návšteva pápeža v krajine vatikánska a štátna počas návštevy
Oficiálna návšteva nuncia vatikánska a štátna v mieste konania návštevy
Smrť diecézneho biskupa diecézna na pol žrde,
alebo: smútočná
V deň pohrebu diecézneho biskupa večer sa diecézna alebo smútočná sníme
Menovanie diecéznaho biskupa diecézna na jeden deň
V deň svätenia alebo zaujatia diecézy diecézna na jeden deň
Smrť pomocného alebo emeritného biskupa diecézna na pol žrde,
alebo: smútočná
V deň pohrebu pomocného alebo emeritného biskupa večer sa diecézna alebo smútočná sníme
V deň svätenia pomocného biskupa diecézna na jeden deň
pri oficiálnej návšteve biskupa v deň a v mieste konania návštevy: diecézna a farská, prípadne obecná
Smrť farára (administrátora), kňaza žijúceho vo farnosti do večera dňa pohrebu farská alebo diecézna na pol žrde,
alebo: smútočná
Pri uvedení farára do úradu v deň uvedenia: farská alebo diecézna, prípadne obecná
Pri oficiálnom stretnutí viacerých farností na národnej úrovni farské alebo diecézne, prípadne obecné všetkých zúčastnených
Pri oficiálnom stretnutí viacerých farností na medzinárodnej úrovni štátne všetkých zúčastnených
Štátne sviatky s cirkevným charakterom štátna a diecézna
Cirkevné slávnosti diecézneho charakteru diecézna
Cirkevné slávnosti miestneho (farského) charakteru farská alebo diecézna, prípadne obecná

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články