Z temnôt

Z temnôt do svetla...Aká ťažká cesta býva...
Kniha Z temnôt od Franka Perettiho zachytáva hlboký duchovný boj,ktorý prebieha v malom mestečku Asthon. Jedná sa o veľmi rafinovaný boj Zla s Dobrom,Zla,ktoré pod rúškom dobra, egoizmu, transcendentálnej meditácie a klamu zotročuje ľudí.A Dobra,ktoré sa snaží z celej sily vytrhnúť duše ľudí z temnôt Zla...No naozaj tento boj prebieha len v tomto mestečku? Nie...A to je aj hlboký význam knihy,pretože tento boj prebieha aj v mojom mestečku,aj v Tvojom,prebieha aj v mojom dome,aj v Tvojom...Je to boj na život a na smrť,boj,kde sa rozhoduje o večnosti.Kde aj ja rozhodujem o mojej večnosti,kde Ty rozhoduješ o Tvojej večnosti...A ja ani Ty nie sme na kraji toho boja,nie sme ani mimo neho,ale sme uprostred neho,práve v tejto chvíli a preto je dôležité si uvedomiť na ktorej strane boja stojíme...
A k tomu,aby sme si to mohli plnšie uvedomiť,nás pozýva aj táto kniha.Donúti nás odpovedať si na otázky,či nie sme častokrát tí,ktorí podľahnú klamu a egoizmu,či nie sme tí,ktorým je úplne ľahostajný tento boj.Boj,v ktorom sa bojuje o spásu našich duší...Na druhej strane si uvedomíme hlbokú moc úprimnej modlitby.Pretože modlitba je našou najlepšou zbraňou, je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce. V tomto ťažkom boji sa musíte prihovárať Ježišovi nielen perami, ale aj srdcom, vlastne za istých okolností by sme mali hovoriť len srdcom...Odporúčam si prečítať knižku Z temnôt, pretože aj táto knižka nám môže pomôcť hlbšie preniknúť z temnôt do svetla...

Informácie o Katarína Kováčová

Obrázok používateľa Katarína Kováčová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Som obyčajné dievča :)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články