Insígnie zosnulých

Insígnie zosnulých

Ak je zosnulý nositeľom erbu, tento sa umiesnti tiež, podľa miestnych zvykov.

Laici

evanjeliá, alebo kniha Svätého písma, alebo kríž

Lektor

lekcionár alebo evanjeliár

Akolyta

ampulky alebo miska s hostiami

Diakon

dalmatika, štóla, evanjeliár

Presbyter

misál, štóla, kalich, paténa, (niekde sa na rakvu kladie ornát)

Biskup

misál, štóla, kalich, paténa, (niekde sa na rakvu kladie ornát) mitra, pastorál

Doktor

doktorský biret, ktorý sa upevní aj na rakvu (okrem iných vlastných insígnií)

Rehoľník

podľa zvykov vlastnej rehoľnej rodiny

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články