Pohreb

Pohreb — čo treba pripraviť

Pri zádušných sláveniach a pohreboch sa oltáre neozdobujú kvetmi a použitie organa a iných hudobných nástrojov sa pripúšťa iba na udržanie spevu. (Cf. Caeremoniale Episcoporum, n. 824.)

Pokiaľ je taká možnosť, treba rešpektovať tradičný zvyk Rímskeho obradu a vybrať svietniky a nádoby aj všetky ostatné kovové predmety striebornej farby (nemusia byť priamo zo striebra, ale majú mať strieborný vzhľad).

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

a) V sakristii alebo na vhodnom mieste:
posvätné rúcha pohrebnej farby:
— pre biskupa: alba, štóla, pektorál, pluviál na procesiu a slávenie Božieho slova, kazula na omšu, jednoduchá mitra, pastorál (ak predsedá presbyter, to isté, okrem pektorála, mitry a pastorála);
— pre koncelebrantov: rúcha na omšu;
— pre diakonov: alby, štóly, (dalmatiky);
— pre ostatných posluhujúcich: alby alebo superpelície, alebo iné zákonne schválené rúcha.
b) V dome zosnulého:
— Rímsky rituál;
— kríž, ktorý sa ponesie v procesii a svietniky;
— nádoba s požehnanou vodou a vetvičkami alebo kropáčom;
— turibulum a navikula s tymiánom a lyžičkou.
c) V presbytériu:
— to čo je potrebné na slávenie omše alebo na slávenie Božieho slova.
d) Blízko miesta kde bude položená rakva:
— veľkonočná svieca;
— okolo rakvy šesť sviec na svietnikoch (v obnovenej liturgii nepovinné);
— to, čo je potrebné na obrad odporúčania, ak sa to neprinesie v procesii z domu zosnulého
insígnie zosnulého (u laikov sú to evanjeliá, alebo kniha Svätého písma, alebo kríž).

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...