Pri pohrebe kňaza

Pri pohrebe kňaza — čo treba pripraviť

Pri zádušných sláveniach a pohreboch sa oltáre neozdobujú kvetmi a použitie organa a iných hudobných nástrojov sa pripúšťa iba na udržanie spevu. (Cf. Caeremoniale Episcoporum, n. 824.)

Pokiaľ je taká možnosť, treba rešpektovať tradičný zvyk Rímskeho obradu a vybrať svietniky a nádoby aj všetky ostatné kovové predmety striebornej farby (nemusia byť priamo zo striebra, ale majú mať strieborný vzhľad).

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu a toho, čo je potrebné na Pohreb, pripraví sa:

  • texty sú z Direktória 1982, Pri pohrebe kňaza, p. 198, alebo z Pohrebných obradov;
  • ak má byť telo kňaza vystavené v kostole (zvyčajne je), je dobré keď ho privezú v dostatočnom čase pred slávením, keď môže byť kostol ešte zavretý, telo je totiž väčšinou potrebné upraviť a je veľmi nevhodné túto úpravu vykonávať za prítomnosti verejnosti;
  • telo kňaza sa vystrie v rakve pred oltárom tvárou k ľudu;
  • telo zosnulého kňaza sa oblečie do chórového odevu (ak nie je beneficiát či prelát, reverenda a superpelícia), alebo do omšového rúcha (humerál, alba, cingulum, štóla, ornát) a v oboch prípadoch môže mať biret na hlave, alebo pri nohách (farba omšového rúcha, ktoré sa oblieka zosnulému, je fialová, alebo biela — podľa tradície nie čierna), je potrebné, aby pri obliekaní tela bola osoba zodpovedná za spávne oblečenie, vonkoncom sa nemožno spoliehať na pracovníkov pohrebnej služby (častokrát nevedia ako jednotlivé rúcha obliecť, stalo sa že obliekli reverendu na albu, ornát obliekli tak, že zošitý bol na hrudi a nie na ramenách, štólu dali na ornát a podobne, hoci predtým tvrdili, že vedia ako má byť oblečený kňaz!);
  • nádoba s požehnanou vodou a vetvička alebo kropáč k rakve;
  • insígnie sa položia na podstavec vedľa rakvy: misál, štóla, kalich, paténa, (niekde sa na rakvu kladie ornát);
  • ak bol doktor, doktorský biret, ktorý sa upevní aj na rakvu.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články