Vyloženie a požehnanie s eucharistiou

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou — čo treba pripraviť

Na vyloženie Najsvätejšej sviatosti konané s ostenzóriom sa pripraví:

a) Na, alebo okolo oltára ako to jednotlivé veci vyžadujú:
— ostenzórium a, podľa vhodnosti, korporál;
— štyri alebo šesť sviec;
— podľa vhodnosti, kvety;
— Rímsky rituál;
— náplecné vélum;
— sedadlá a kľakátka, keď ich treba, tam kde ich treba, pre biskupa (kňaza) a posluhujúcich.

b) V sekretáriu:
— turibulum a navikulu s (tymiánom) incenzom a lyžičkou;
— povätné rúcha bielej alebo sviatočnej (slávnostnej) farby:
— pre biskupa: alba, pektorál, štóla, pluviál, mitra, pastorál;
— pre presbyterov: alby, štóly, pluviále;
— pre diakonov: alby, štóly a podľa potreby (vhodnosti) dalmatiky;
— pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonne schválené rúcha.

Krátke vyloženie:

Ak je vyloženie kratšie a s pyxidou (cibóriom), a biskup mu predsedá, pripraví sa toto:
— aspoň dve sviece;
— podľa vhodnosti, turibulum a navikula incenzu;
— pre biskupa: alba, pektorál, štóla, pluviál;
— pre diakona alebo presbytera: alba, štóla;
— pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonne schválené rúcha.

Ak mu predsedá presbyter, pripraví sa:
— aspoň dve sviece;
— podľa vhodnosti, turibulum a navikula incenzu;
— pre kňaza: alba, štóla, pluviál;
— pre diakona alebo presbytera: alba, štóla;
— pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonne schválené rúcha.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články