Požehnanie nového kríža verejne vystaveného

Požehnanie nového kríža verejne vystaveného — čo treba pripraviť

Požehnaniu predsedá biskup, alebo presbyter.

Okrem toho čo sa vyžaduje na Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

  • Rímsky rituál, lekcionár;
  • turibulum s navikulou
  • sedadlá pre biskupa a ostatných služobníkov;

Posvätné rúcha červenej alebo slávnostnej farby:

  • pre biskupa: alba, pektorál, štóla, pluviál, mitra, pastorál;
  • pre diakonov: alby, štóly, dalmatiky;
  • pre ostatných posluhujúcich: sueprelície, ktoré sa obliekajú na reverendy, alebo alby, alebo iné zákonne schválené rúcha.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články