Položenie základného kameňa a začatie stavby kostola

Položenie základného kameňa a začatie stavby kostola — čo treba pripraviť

Nakoľko je možné, má byť priestor pre budúci kostol jasne ohraničený a tak upravený, aby sa dal pohodlne obísť.

Na mieste, kde má stáť oltár, zapichne sa drevený kríž primeranej veľkosti.

Na slávenie obradu sa pripraví:

  • Rímsky pontifikál, Lekcionár;
  • sedadlo pre biskupa;
  • základný kameň, ak je možné nech je podľa tradičného zvyku štvorcový a hranatý, malta, nástroje na umiestnenie základného kameňa do základov;
  • nádoba s požehnanou vodou a vetvičky alebo kropáč;
  • turibulum s navikulou;
  • procesiový kríž a držadlá alebo svietniky so sviecami;
  • ozvučenie.

Na slávenie obradu sa použijú posvätné rúcha bielej alebo slávnostnej farby. Pripraví sa:

  • pre biskupa: alba, pektorál, štóla, pluviál, mitra, pastorál;
  • pre diakonov: alby, štóly, dalmatiky;
  • pre ostatných posluhujúcich: sueprelície, ktoré sa obliekajú na reverendy, alebo alby, alebo iné zákonne schválené rúcha.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články