Ustanovenie lektorov a akolytov

Ustanovenie lektorov a akolytov — čo treba pripraviť

Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva - príručka pre seminaristov (info) (pdf)

Pri ustanovení lektorov:

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

  • Rímsky pontifikál;
  • kniha Svätého písma;
  • sedadlo pre biskupa (predstaveného);
  • sedadlá pre tých, ktorí budú ustanovení za lektorov na vhodnom mieste v presbytériu usporiadané tak, aby veriaci celý liturgický úkon moli dobre vidieť;
  • ak sa bude obrad sláviť v omši a prijímanie sa bude rozdávať pod obidvomi spôsobmi, kalich primeranej veľkosti.

Pri ustanovení akolytov:

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:

  • Rímsky pontifikál;
  • nádoba s chlebom alebo vínom určeným na konsekráciu;
  • sedadlo pre biskupa (predstaveného);
  • sedadlá pre tých, ktorí budú ustanovení za akolytov na vhodnom mieste v presbytériu usporiadané tak, aby veriaci celý liturgický úkon moli dobre vidieť;
  • kalich primeranej veľkosti pre prijímanie pod oboma spôsobmi.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články