Doživotné sľuby rehoľníkov

Doživotné sľuby rehoľníkov — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:

  • Rímsky rituál — Obrad rehoľných sľubov (Ordo professionis religiosae);
  • Znaky rehoľných sľubov, ak sa podľa predpisov alebo zvykov rehoľnej rodinymajú odovzávať;
  • kalich dostatočnej veľkosti pre prijímanie pod oboma spôsobmi
  • pri laických inštitútoch na vhodnom mieste v presbytériu, sedadlo pre predstaveného;
  • takisto v presbytériu sedadlá pre rehoľníkov, ktorí majú skladať sľuby, ale usporiadané tak, aby veriaci mohli celý liturgický úkon dobre vidieť;
  • ak sa obrad nekoná pri katedre, pripraví sa sedadlo pred oltárom.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články