Zasvätenie panien

Zasvätenie panien — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, pripraví sa:

  • Rímsky pontifikál — Obrad zasvätenia panien (Ordo consecrationis virginum);
  • Závoje, prstene alebo iné znaky panenského zasvätenia alebo rehoľných sľubov, podľa miestnych predpisov alebo zvykov rehoľnej rodiny, fakle alebo sviece;
  • na vhodnom mieste v presbytériu, ak treba, sedadlo pre predstavenú;
  • takisto v presbytériu sedadlá pre panny, ktoré majú byť zasvätené, ale usporiadané tak, aby veriaci mohli celý liturgický úkon dobre vidieť;
  • kalich dostatočnej veľkosti pre prijímanie pod oboma spôsobmi.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články