Popolcová streda

Popolcová streda — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

  • Popol zo spálených ratolestí, ktoré boli požehnané minulý rok na Kvetnú nedeľu. Má to byť popol a nie sadze, teda má byť šedý a nie čierny. Aby sa to docielilo, treba aby sa ratolesti spálili dokonalým horením s dobrým prístupom vzduchu. Je dobré popol preosiať. Na prípravu popola sa nesmú používať chemikálie.
  • Nádobu s požehnanou vodou a vetvičkou, alebo kropáčom.
  • Krčah s vodou, tácu, uterák a mydlo.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články