Prosebné dni a štvoro kántrových dní

Prosebné dni a štvoro kántrových dní — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

Prosebné dni

  • texty pre procesiu (Direktórium 1994, p. 279, Požehnania, p. 194);
  • nádoba s požehnanou vodou a vetvičkami alebo kropáč;
  • turibulum s navikulou;
  • zástavy;
  • biely pluviál;
  • ak je slávenie podľa starých liturgických kníh "forma extraordinaria", použije sa fialová liturgická farba a fialové zástavy, texty sú z Rituale Romanum).

Jesenné kántrové dni

  • texty požehnania (Direktórium 1994, p. 301, Benedikcionál, p. 361, Požehnania, p. 213);
  • nádoba s požehnanou vodou a kropáč.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články