Slávenie utrpenia a smrti Pána — Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána — Veľký piatok — čo treba pripraviť

Odporúča sa, aby sa v tento deň posvätné čítanie a ranné chvály slávili v kostole za účasti ľudu.(Obežník kongregácie pre bohosužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov, n. 62 [pdf — pracovný text])

Pokiaľ je taká možnosť, treba rešpektovať tradičný zvyk Rímskeho obradu a pri tomto slávení použiť svietniky a nádoby aj všetky ostatné kovové predmety striebornej farby (nemusia byť priamo zo striebra, ale majú mať strieborný vzhľad).

Oltár je úplne obnažený: bez kríža, svietnikov a plachiet.

Na slávenie Utrpenia a smrti Pána sa pripraví toto:
a) v sekretáriu:
— pre celebranta a diakonov, rúcha červenej farby ako na omšu; biskup použije jednoduchú mitru, ale prsteň a pastorál nepoužije;
— pre ostatných posluhujúcich alby alebo iné, zákonne schválené, rúcha;
b) na vhodnom mieste:
— kríž (zahalený, ak sa použije prvý spôsob);
— dva svietniky;
c) v presbytériu:
— tri knihy pašií v dôstojnej väzbe;
— Misál;
— Lekcionár;
— plachty;
— korporál;
— konsekračné misky alebo cibóriá a purifikatóriá;
— červené štóly pre kňazov a diakonov, ktorí pôjdu prijať sväté prijímanie;
— nádoba s vodou na ablúciu prstov;
— ampulka s vodou na purifikáciu nádob;
d) na mieste kde je uložená Najsvätejšia Sviatosť:
— náplecné vélum červenej alebo bielej farby pre diakona;
— dva svietniky pre akolytov.
— klepáče;
e) v našich krajinách:
— monštrancia;
— priesvitný závoj na monštranciu;
— dve turibululá s navikulou;
— kaplnka Božieho hrobu.

Boží hrob sa pripraví tak, aby sa pozornosť upriamila hlavne na Sviatosť v monštrancii. Pod oltár sa zvykne klásť socha mŕtveho Krista v hrobe. Môže sa použiť trón pre monštranciu. Treba prichytať korporál aj pred svätostánkom na oltári, aj na tróne — ak sa použije. Zvyšné partikuly (hostie), ktoré prípadne ostali po svätom prijímaní sa odnesú mimo kostola, alebo sa tiež uložia vo svätostánku v Božom hrobe. Pokiaľ je taká možnosť, treba vybrať strieborné svietniky — nie zlaté.

Treba sa postarať o stráženie Božieho hrobu.

Po slávení utrpenia a smrti Pána sa všetky kríže vrátia na svoje miesto a tie, čo boli zahalené sa odhalia. Obrazy a sochy svätých ostanú zahalené až do začiatku slávenia veľkonočnej vigílie.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články