Narodenie Pána

Narodenie Pána — čo treba pripraviť

Vo vhodnom čase pred vigíliou Narodenia Pána treba pripraviť betlehem a vianočnú výzdobu. Stromčekov nemusí byť veľa — ako v lese — niekedy menej môže byť viac. Ak sa nejaké stromčeky umiestňujú v prezbytériu, treba ich umiestniť tak, aby neprekážali nielen celebrantovi, ale ani posluhujúcim.

Betlehem sa nikdy nestavia v prezbytériu, niekde sa však pred oltár kladú iba jasle so sochou Jezuliatka. Sošky troch kráľov a ťavy je vhodnejšie umiestniť do betlehema až na sviatok Zjavenia Pána.

Sviecu s betlehemským svetlom je dobré označiť a umiestniť ju v blízkosti betlehema, alebo na inom vhodnom mieste, pričom treba urobiť protipožiarne opatrenia.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články