Zjavenie Pána

Zjavenie Pána — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:
— svetlá sa vhodne znásobia;
— podľa miestnych zvykov, po speve evanjelia, jeden z diakonov, alebo niektorý kanonik alebo beneficiát alebo niekto iný v pluviáli, vystúpi na ambonu a takým istým spôsobom ľudu ohlási pohyblivé sviatky liturgického roka — treba pripraviť text;
— zachová sa alebo obnoví, podľa miestnych zvykov, a tradičných zákonov poskytovanie zvláštnych darov — tieto dary treba vhodne pripraviť a usporiadať.
— niekde sa až v tento deň vkladajú do betlehema figúrky troch kráľov a ťavy a socha malého Ježiša sa vymení za väčšiu.

Ak sa žehná voda, kadidlo a krieda, pripravia sa tieto spolu s knihou požehnaní.
Ak si veriaci berú požehnanú vodu domov, pripravia sa aj veci, ktoré sú potrebné na nabratie vody (krčah, lievik, utierky), prípadne sa veriacim rozdáva voda už vo fľašiach.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články