Advent

Advent — čo treba pripraviť

V Adventnom období sa používa organ a iné hudobné nástroje a oltár sa ozdobuje kvetmi s takou umiernenosťou aká prislúcha tomuto obdobiu, tak, aby nič nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.

V nedeľu Gaudete (III. Adventná) sa môže použiť ružová farba.

Pokiaľ je taká možnosť, treba rešpektovať tradičný zvyk Rímskeho obradu: pri sláveniach, kde sa používa fialová alebo čierna farba, sa používajú svietniky a nádoby aj všetky ostatné kovové predmety striebornej farby (nemusia byť priamo zo striebra, ale majú mať strieborný vzhľad).

Adventný veniec, ktorý sa už tradične umiesňuje v našich kostoloh, sa má umiestniť tak, aby nebol na prekážku pri liturgických sláveniach. Môže sa aj zavesiť, ale tak, aby z neho nekvapkal vosk na oltár. Ak sa umiestni pri oltári, musí sa to urobiť tak, aby sa dal oltár dobre obchádzať, príp. incenzovať. Adventný veniec sa nesmie klásť na oltár.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články