Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:

a) v presbytériu:
− na paténe hostia, ktorá sa bude konsekrovať pre procesiu;
− monštrancia;
− náplecné vélum;
− druhé turibulum s navikulou;
b) na vhodnom mieste:
− pluviále bielej alebo slávnostnej farby;
− držiaky na sviece, alebo svietniky a sviece;
− baldachýn;
c) okrem toho na Slovensku:
— texty obradu eucharistickej procesie;
— zástavy;
— lupienky ruží alebo iných kvetov;
— štyri oltáre.

Oltáre sa pripravia podľa nasledovných zásad:

  • Ak je to možné, pripravia sa v kostoloch alebo kaplnkách (ale nie v tom istom kostole z ktorého procesia vychádza, alebo do ktorého sa uberá). Ak to možné nie je, pripravia sa vonku tak, aby boli ochránené pred vetrom a dažďom.
  • Ak je to možné, pripravia sa skutočné prenosné oltáre, ak také nie sú, stačia aj vhodné stoly.
  • Oltár či stôl sa prikryje aspoň jednou plachtou. Pri obyčajnom stole je veľmi vhodné použiť aj antipendium na zakrytie stola.
  • Na oltár sa položí do stredu kríž, vedľa neho aspoň štyri svietniky so sviecami.
  • V strede sa rozloží korporál. Ak fúka vietor, je vhodné ho opatrne pripnúť krajčírskymi tenkými špendlíkmi.
  • Je vhodné, aby takto pripravený oltár niekto strážil.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články