Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie — čo treba pripraviť

  • Veľkonočná svieca — paškál na svietniku, kladie sa buď do stredu presbytéria, alebo k ambone;
  • socha Zmŕtvychvstalého na osobitnom podstavci;
  • ak treba, vyhradia sa v kostole miesta pre novopokrstených;
  • (na niektorých miestach) socha baránka na knihe so siedmymi pečaťami (alebo pečený baránok) nikdy sa nekladie na oltár!;
  • (na niektorých miestach) prázdny hrob na mieste, kde bol predtým Boží hrob. Vnútri sú prázdne plachty, vonku je anjel, môže mať stuhu s nápisom podľa evanjelia.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články