Ordinácia presbyterov

Ordinácia presbyterov — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, pripraví sa:

  • sedadlo pre ordinanda (-ov) (tak, aby veriaci mohli obrad vidieť);
  • kazuly pre ordinanda (-ov);
  • ordinand (-i) si v sakristii oblečú humerál, albu cingulum a diakonskú štólu;
  • Rímsky pontifikál — Obrad vysviacky (De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum);
  • štóly pre presbyterov, ktorí nebudú koncelebrovať, ale budú vkladať ruky na ordinandov;
  • ľanový gremiál;
  • nádobka so svätou krizmou;
  • veci potrebné na umytie rúk po pomazaní pre biskupa aj pre ordinandov;
  • ak sa obrad nebude konať pri katedre, sedadlo pre biskupa;
  • kalich dostatočnej veľkosti pre prijímanie koncelebrantov a všetkých, ktorím prislúcha.

Rúcha sú podľa omše, ktorá sa slávi, inak biele, alebo sa použijú sviatočné a vznešené.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články