Birmovanie

Birmovanie — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

  • posvätné rúcha potrebné na slávenie omše, podľa toho či sa obrad bude konať v omši alebo bez omše;
  • sedadlá pre kňazov ktorí budú pomáhať biskupovi;
  • nádobku alebo nádobky so svätou krizmou;
  • nádoba s tampónmi na utretie krizmy s priehradkou na odloženie použitých tampónov;
  • Rímsky pontifikál — Obrad birmovania (Ordo confirmationis);
  • veci potrebné na umytie rúk po pomazaní birmovaných;
  • ak sa birmovanie udeľuje v omši a sväté prijímanie sa vysluhuje pod obidvoma spôsobmi, kalich primeranej veľkosti.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články