Krst

Krst — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, alebo Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

Krst dospelých

Obrad vyvolenia, alebo zapísania mena

— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života;
— kniha na zapísanie mena.

Obrady skrutínií

— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života.

Obrady odovzdania modlitby Pána a symbolu

— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života.

Obrady vrátenia modlitby Pána a symbolu, vybratia kresťanského mena a effeta

— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života.

Obrad predkrstného pomazania

— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života;
— olej katechumenov.

Slávenie sviatostí iniciácie

— nádoba s vodou;
— olej katechumenov (ak nebolo predkrstné pomazanie udelené predtým);
— svätá krizma;
— krstná svieca;
— veľkonočná svieca— paškál;
— Rímsky rituál — Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života;
— kalich dostatočnej veľkosti na prijímanie pod oboma spôsobmi;
— táca, nádoba s vodou, uterák a ostatné veci na umytie rúk.

Krst detí

— nádoba s vodou;
— olej katechumenov;
— svätá krizma;
— krstná svieca;
— veľkonočná svieca— paškál;
— Rímsky rituál — Krst detí;
— kalich dostatočnej veľkosti na prijímanie pod oboma spôsobmi;
— táca, nádoba s vodou, uterák a ostatné veci na umytie rúk.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články