Biskupská pastoračná návšteva

Biskupská pastoračná návšteva — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu:
  — kniha orácií (Misál alebo Modlitebník).

  b) v sekretáriu:
  — kríž na sprievod;
  — dva svietniky so zažatými sviecami;
  okrem toho:
  — pre biskupa: chórový odev: rochetu, mozetu, pektorál, biret;
  — pre farára: superpelícia alebo humerál, alba a cingulum, štóla, pluviál;
  — pre ostatných posluhujúcich: superpelície, ktoré sa obliekajú na reverendu, alebo iné schválené rúcha.

  c) pri bráne kostola:
  — pacifikál (malý kríž);
  — nádoba s požehnnanou vodou a vetvičky na kropenie, alebo kropáč.

  d) na mieste úschovy Najsv. sviatosti:
  — kľakátko, ktoré je — okrem pôstu — prikryté ozdobnou prikrývkou.

  Ak nasleduje omša, pripraví sa aj všetko ostatné, ako treba na slávenie Štáciovej omše biskupa.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články