Liturgia hodín

Liturgia hodín — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu na svojich miestach:
  — knihy liturgie hodín pre účastníkov;

  b) v sekretáriu:
  — knihu evanjelií (ak sa slávi vigília);
  — kadidelnicu a navikulu s tymiánom;
  — kríž na sprievod;
  — sedem (alebo aspoň dva) svietnikov so zažatými sviecami (ak predsedá biskup) (ak predsedá presbyter, tak šesť, štyri, alebo aspoň dva) (Ak sa nenesú všetky svietniky, ostatné sa pripravia pri oltári.);
  okrem toho:
  — pre biskupa: tácu, nádobu s vodou a uterák, humerál, albu, cingulum, pektorál, štólu, pluviál, solideo, mitru, prsteň, berlu (alebo — ak sa slávi posvätné čítanie jednoduchým spôsobom, alebo malé hodiny či kompletórium: chórový odev: rochetu, mozetu, pektorál, biret);
  — pre ostatných kňazov, zvlášť kanonikov: superpelície alebo humerály, alby a cingulá, štóly, pluviále;
  — pre diakonov: superpelície alebo humerály, alby a cingulá, štóly, pluviále alebo dalmatiky;
  — pre ostatných posluhujúcich: superpelície, ktoré sa obliekajú na reverendu, alebo iné schválené rúcha.
  Posvätné rúcha majú byť vo farbe ofícia, ktoré sa slávi, alebo slávnostnej farby.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články