Slávnostná omša

Slávnostná omša — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu na svojich miestach:
  — misál;
  — lekcionár;
  — koncelebračné knižky;
  — modlitby veriacich tak pre celebranta ako aj pre diakona;
  — knihu spevov;
  — kalich dostatočnej veľkosti prikrytý vélom;
  — (pallu);
  — korporál;
  — purifikatórium;
  — tácu, nádobu s vodou, uterák;
  — nádobu s vodou na požehnanie ak sa použije pri úkone kajúcnosti;
  — paténu na prijímanie veriacich;

  b) na vhodnom mieste:
  — chlieb, víno a vodu (iné dary);

  c) v sekretáriu:
  — knihu evanjelií;
  — kadidelnicu a navikulu s tymiánom;
  — kríž na sprievod;
  — šesť, štyri, alebo aspoň dva svietniky so zažatými sviecami (ak sa nenesú všetky, ostatné pripravia pri oltári);
  okrem toho:
  — pre hl. celebranta: humerál, albu, cingulum, štólu, kazulu;
  — pre koncelebrantov: humerály, alby, cingulá, štóly, kazuly;
  — pre diakonov: humerály, alby, cingulá, štóly, dalmatiky;
  — pre ostatných posluhujúcich: humerály, alby, cingulá, alebo superpelície, ktoré sa obliekajú na reverendu, alebo iné schválené rúcha.
  Posvätné rúcha majú byť vo farbe omše, ktorá sa slávi, alebo slávnostnej farby.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články