Slávenie liturgie slova

Slávenie liturgie slova — čo treba pripraviť

a) v presbytériu na svojich miestach:
— misál, alebo kniha s oráciami;
— lekcionár;
— modlitby veriacich tak pre biskupa (prezbytera) ako aj pre diakona;
— knihu spevov;


Ak sa bude vysluhovať sv. prijímanie:
— korporál ;
— purifikatórium;
— nádobu na ablúciu prstov s vodou;
— tácu, nádobu s vodou, uterák (pre biskupa);
— paténu na prijímanie veriacich;

b) v sekretáriu:
— knihu evanjelií;
— kadidelnicu a navikulu s tymiánom;
— kríž na procesiu;
— sedem (alebo aspoň dva) svietnikov so zažatými sviecami (ak predsedá presbyter, tak šesť, štyri, alebo aspoň dva);
okrem toho:
— pre biskupa: tácu, nádobu s vodou a uterák, humerál, albu, cingulum, pektorál, štólu, pluviál, solideo, mitru, prsteň, berlu (alebo, ak predsedajúci kňaz nie je biskup: humerál, albu, cingulum, štólu, pluviál);
— pre dvoch diakonov, ktorí asistujú biskupovi (prezbyterovi): superpelície alebo humerály, alby a cingulá, štóly, dalmatiky alebo pluviále;
— pre ostatných posluhujúcich: humerály, alby, cingulá, alebo superpelície, ktoré sa obliekajú na reverendu, alebo iné schválené rúcha.

Posvätné rúcha majú byť vo farbe slávenia, alebo slávnostnej farby.

Ostatní prítomní klerici si oblečú chórový odev. Ak v slávení pôjdu na sväté prijímanie, alebo budú rozdávať sväté prijímanie, vezmú si na ten úkon štólu, ktorá sa pripraví na vhodnom mieste v presbytériu.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články