Experiment viery

"Lacné riešenia dávajú lacné výsledky Z pohľadu viery možno všetky riešenia, ku ktorým niekto dospeje ľudskou vynaliezavosťou, chytráctvom alebo často i falošnosťou, označiť ako lacné. Úkon viery je pre človeka drahým riešením. Zaiste môžeme povedať, že je najdrahším experimentom. Jeho výsledok sa vymyká priamej overiteľnosti zo strany ľudí, pretože jeho slávu, dosah a hodnotu budeme vidieť až na konci časov. Nasledujúce stránky venujeme teda najdrahšiemu experimentu, k akému môže byt človek povolaný."

Experiment viery je druhou verejne vydanou publikáciou Adriana Káčerika. Rozoberá v nej tri stupne prežívania viery: mechano-materialistické, príčinno-etické a vierou vliata úroveň pravdivosti. V texte vychádza z cirkevných otcov a veľkých teológov. Jasne a zrozumiteľne poukazuje na niektoré, často skryté, chybné chápania viery. Väčšina argumentov je objasnená aplikáciami prevažne z liturgickej oblasti, a to na prácach Prospera Guerangera, Oda Casela či Lamberta Beaudina.

Adrian Káčerik, Experiment viery, Rožňava 2004, ISBN 80-969190-0-8.
Kniha (60 strán) má imprimatur a dá sa objednať u autora tohto príspevku. Náklady na jeden výtlačok sú € 2 + poštovné.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...