Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva - príručka pre seminaristov

Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva - príručka pre seminaristov - táto príručka, hoci ju autor zostavil ako provizórium, doteraz plní svoju funciu. Tí, čo sa pripravujú na prijatie ministérií i na prijatie "kandidatúry" v nej nájdu základné informácie o liturgii týchto obradov i o hlbšom význame svätenín, ktoré majú prijať.

Sú tu použité texty z oficiálnych liturgických kníh a to z Rímskeho pontifikála, Rímskeho misála a Rímskeho misála - Lekcionára. Je tu časť z Kódexu kánonického práva a tiež článok otca biskupa mons. Vladimíra Fila o mimoriadnom vysluhovateľovi Eucharistie (bol uverejnený aj v časopise Liturgia č. 15 [3/1994]). Texty z Caeremoniale episcoporum nie sú oficiálnymi textami, ale sú to len pracovné preklady. Ich definitívna podoba teda môže byt iná, preto treba mať na pamäti, že záväzným ostáva latinský text.

Adam Sýkora, Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva - príručka pre seminaristov, KSCM, Bratislava 2001.

Kniha má 90 strán a dá sa kúpiť v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v seminárnej tlačiarni. (pdf)

PrílohaVeľkosť
Ustanovenie lektorov a akolytov - príručka - A5.pdf642.16 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články