Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie

Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie je liturgická pomôcka, ktorá odráža dlho cítenú potrebu mať pohromade texty na slávenie Veľkého týždňa. Nie je prvou takouto knihou, veď už pred liturgickou reformou vychádzalo Ordo Hebdomadae Sanctae. Po poslednej liturgickej reforme pred vydaním tejto knihy existovalo niekoľko samizdatov, viac či menej zdarených.

I napriek bedlivosti nitrianskych seminaristov sa do knihy dostali nepresnosti, ktoré je treba opraviť:

  • s. 30, bod 9. - vynechať slovo nezahaleným

  • s. 102, bod 27. - doplniť: čo svätí praotcovia s dôverou očakávali

  • s. 104, bod 34. - slávnostné aleluja podľa Graduale Triplex - poslednú slabiku (-ja) treba predsunúť tesne za pomlčku, spolu s ňou aj divisio minor pred túto slabiku.

  • s. 107, na konci litánií, treba doplniť Kriste, uslyš nás, Kriste, vyslyš nás (toto však treba doplniť aj v misáli)

  • s. 107, pred zvolanie Ježišu, syn Boha živého, vložiť červenú čiaru tak, ako je vyššie.

  • s. 119, slová Spravuj naše dni... až po vyvolených. sa vynechajú, ak sa vysluhuje krst. Nie je to tam vyznačené, takže to vyzerá, akoby sa hovorili vždy. (Cf. Rímsky misál 1980, s. 551, 953 n.)

Okrem toho treba reflektovať liturgické zmeny, ktoré sa dostali do Misála po zverejnení tejto knihy a to zmena slova všeobecnú na katolícku vo vyznaní viery a v Rímskom kánone a v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery namiesto vstúpil - vystúpil.

Na strane 5 sa spomína Obežník Kongregácie pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí o príprave a slávení Veľkonočných sviatkov a Cæremoniale Episcoporum, avšak tieto texty sa v knihe nenachádzajú vôbec (Cæremoniale), alebo len veľmi málo (Obežník).

Hoci bola kniha vydaná "pre vnútornú potrebu Nitrianskej diecézy", dala sa kúpiť v predajniach Spolku svätého Vojtecha po celom Slovensku (v súčasnosti nevieme).

Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie, Kňazský seminár svätého Gorazda, Nitra 1998, ISBN 80-88741-15-7

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články