Ako káže pápež František...

Novozvolený pápež František nie je svetu verejne známy ani dvadsaťštyri hodín, ešte neuplynul ešte ani jeden deň od jeho zvolenia vo včerajšom konkláve, ešte nepredniesol pre veriacich ani jedinú kázeň, nevydal pre Cirkev žiadne posolstvo, ešte nenapísal svoju prvú encykliku, ani žiaden apoštolský list alebo exhortáciu, ale pozitívne ohlasy, sympatie, priazeň a úctu si získal tým, že včera večer a dnes dopoludnia odovzdal kresťanom, nekresťanom i neveriacim jasné, zreteľné a príťažlivé posolstvo:

O JEDNODUCHOSTI, keď v bielej reverende vstúpil do Sixtínskej kaplnke a ako prvého išiel pozdraviť vážne chorého nigérijského kardinála na vozíčku;

O POKORE, keď ako "sluha sluhov Božích ("servus servorum Dei") a "prvý medzi rovnými" po svojom zvolení, oblečený už v bielej pápežskej reverende, prijal kardinálov nie na vyvýšenom tróne, ale v dave medzi nimi;

O BRATSTVE A KOLEGIALITE, keď pri prvých slovách svojho pontifikátu nezabudol spomenúť emeritného pápeža a svojho predchodcu Benedikta XVI. a dokonca sa za neho spolu s veriacimi pomodlil;

O MODLITBE, keď ako Najvyšší Pastier a Hlava katolíckej Cirkvi dvestotisícový dav na námestí stíšil slovami: "Modlite sa za mňa!", hlboko sa sklonil pred pútnikmi zhromaždenými z celého sveta a prosil ich o tichú modlitbu za neho;

O SKROMNOSTI, keď sa v stredu večer vyhol pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na večeru vo vatikánskej rezidencii posledným kyvadlovým autobusom spolu s kardinálmi;

O VĎAČNOSTI, keď po dnešnej rannej návšteve Baziliky Santa Maria Maggiore - opäť bez limuzíny, len v aute vatikánskych žandárov - sa vrátil do hotela, v ktorom býval pred vstupom do konkláve, aby si vzal zvyšnú batožinu, poďakoval personálu a zaplatil účet;

O CHUDOBE, keď v Buenos Aires ako arcibiskup s kardinálskou hodnosťou žil v jednoduchom byte, sám si varil a cestoval mestskou hromadnou dopravou;

O SLUŽBE BLÍŽNYM, keď ako arcibiskup a kardinál pravidelne navštevoval chudobných na predmestí argentínskej metropoly;

O LÁSKE A SÚCITE, keď pri návšteve jedného hospicu umyl a pobozkal nohy dvanástim chorým na AIDS;

O TOM, ŽE AKO PÁPEŽ JE TU PRE ĽUDÍ, keď svoje druhé pápežské požehnanie udelil dnes dopoludnia v Bazilike Santa Maria Maggiore žene v piatom mesiaci tehotenstva, ktorú s jej manželom náhodne stretol už pri odchode z baziliky a pristavil sa pri nich;

Tieto jeho spontánne vonkajšie gestá vychádzajúce z jeho vnútorných postojov svedčia o jeho ľudskom charaktere a hlbokej duchovnosti. Má veľkú šancu byť príkladom a vzorom pre biskupov a kňazov, aby svojím požehnaným pontifikátom v nasledujúcich rokoch Kristovi "pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny, ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená" (Ef 5, 27).

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články