Adam a Eva

Boh utvoril muža z hliny a potom z jeho rebra
stvoril ženu, kým zo spánku sa muž napokon prebral.
Keď uvidel prvú ženu, najkrajšiu bytosť z raja,
potešil sa, že odteraz už sú na svete dvaja.

Stála pred ním nevinná, v celej kráse obnažená,
to bol prvý moment dejín, keď sa stretli muž a žena.
Zahaľoval ju len tieň od dvoch rajských stromov,
Eden, Božia záhrada, bol ich vlastný domov.

Nič v kráse sa jej nerovnalo zo všetkého stvorenia,
jej telo malo vôňu orientálneho korenia.
Mužovi v tom okamihu padla do oka,
v srdci oboch zrodila sa prvá láska hlboká.

Krása ženy žiari väčšmi jak na nebi hviezdy,
úsmev ako východ slnka, keď sa ráno brieždi.
Ženské oči krajšie sú než belasá obloha,
žena je pre svojho muža vzácnym darom od Boha.

Krása, cit a jemnosť srdca pre ženu je ozdoba,
tým, čo ona nosí v srdci, tým Bohu sa podobá.
Predností, čo žena vlastní, je nesmierne veľa,
v každej žene uctíš si aj jej Stvoriteľa.

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články