Brána do budúcnosti

Spomeňte si na Kristove slová: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9).
Nebojte sa vojsť do budúcnosti bránou, ktorou je sám Ježiš.
Verte jeho slovám, verte jeho láske. V ňom je naša spása. Staňte sa pre budúce generácie nositeľmi svedectva viery, nádeje a lásky. Buďte vytrvalí. Nestačí len prekročiť prah, treba ísť ďalej, Ježiš je bránou, ale tiež cestou.
On je cesta, pravda a život.
Kráčajme verne Kristovou cestou do nových čias. Ježiš Kristus včera i dnes i naveky.
Zo srdca vám žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ján Pavol II

Slovo určené mládeži pri Lednickom jazere, ostrów Lednicki, 2. júna 1997

na minútu: Ján Pavol II – Hľadanie nádeje

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

  • 23.11.2001 - 01:00
    Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
  • 13.04.2001 - 00:00
    Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
  • 12.01.2001 - 19:00
    Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...