Brána do budúcnosti

Spomeňte si na Kristove slová: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9).
Nebojte sa vojsť do budúcnosti bránou, ktorou je sám Ježiš.
Verte jeho slovám, verte jeho láske. V ňom je naša spása. Staňte sa pre budúce generácie nositeľmi svedectva viery, nádeje a lásky. Buďte vytrvalí. Nestačí len prekročiť prah, treba ísť ďalej, Ježiš je bránou, ale tiež cestou.
On je cesta, pravda a život.
Kráčajme verne Kristovou cestou do nových čias. Ježiš Kristus včera i dnes i naveky.
Zo srdca vám žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ján Pavol II

Slovo určené mládeži pri Lednickom jazere, ostrów Lednicki, 2. júna 1997

na minútu: Ján Pavol II – Hľadanie nádeje

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...