Brána do budúcnosti

Spomeňte si na Kristove slová: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9).
Nebojte sa vojsť do budúcnosti bránou, ktorou je sám Ježiš.
Verte jeho slovám, verte jeho láske. V ňom je naša spása. Staňte sa pre budúce generácie nositeľmi svedectva viery, nádeje a lásky. Buďte vytrvalí. Nestačí len prekročiť prah, treba ísť ďalej, Ježiš je bránou, ale tiež cestou.
On je cesta, pravda a život.
Kráčajme verne Kristovou cestou do nových čias. Ježiš Kristus včera i dnes i naveky.
Zo srdca vám žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ján Pavol II

Slovo určené mládeži pri Lednickom jazere, ostrów Lednicki, 2. júna 1997

na minútu: Ján Pavol II – Hľadanie nádeje

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.03.2007 - 11:07
  UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už...
 • 25.03.2007 - 11:01
  PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
 • 24.03.2007 - 18:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 02:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 05.06.2006 - 23:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 15.04.2006 - 23:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 13.04.2006 - 23:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...