Brána do budúcnosti

Spomeňte si na Kristove slová: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9).
Nebojte sa vojsť do budúcnosti bránou, ktorou je sám Ježiš.
Verte jeho slovám, verte jeho láske. V ňom je naša spása. Staňte sa pre budúce generácie nositeľmi svedectva viery, nádeje a lásky. Buďte vytrvalí. Nestačí len prekročiť prah, treba ísť ďalej, Ježiš je bránou, ale tiež cestou.
On je cesta, pravda a život.
Kráčajme verne Kristovou cestou do nových čias. Ježiš Kristus včera i dnes i naveky.
Zo srdca vám žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ján Pavol II

Slovo určené mládeži pri Lednickom jazere, ostrów Lednicki, 2. júna 1997

na minútu: Ján Pavol II – Hľadanie nádeje

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články