Iskry svätého Ignáca

Aj prirodzené dary môžu účinne prispievať ku spáse duší, človek ich však má dať do služby, len ak ho k tomu zvnútra podnecuje čnosť, lebo iba čnosť mu pomôže načerpať sily aj na to, aby dobre dokončil, čo začal.

Kto zasial viac zrna, nazbiera vždy väčšiu úrodu. Ani nezdravé semeno sa nerozmnožuje, ak mu Boh nedáva vzrast. Keď semeno neoživuje Duch, chýba mu plodnosť (porov. 1 Kor 3,6).
Organista sa namáha zbytočne, ak sa do píšťal nedostane vzduch – nevylúdi z nich nijakú melódiu. Ani apoštoli sa nerozišli do sveta vyučovať národy skôr, ako na nich z neba zostúpil Svätý Duch.
Ak sa ľudský hlas nezapojí na Boží hlas, nie je v ňom život: Je možné počúvať ho, ale nepreniká do srdca. Ak prostredníctvom teba neprehovorí Boh, zbytočne namáhaš svoje pľúca, hlas zostane bez účinku. Boh používa iba hlas tých, čo sú s ním spojení, preto sú aj výsledky námah toľkých apoštolov také odlišné.
Ak by sa v tvojej mysli aj zrodili krásne a neobyčajne pravdivé myšlienky, ale tvoj duch by zostal nezodpovedne lenivý a sám by si nežil to, čo chceš učiť iných, môžeš iných povzbudzovať k čnostnému životu, ale ovocím tvojej námahy bude iba tvoj zachrípnutý hlas.

Iskry svätého Ignáca – myšlienky na každý deň (vyd. dobrá kniha)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články