Svojim anjelom dá príkaz o tebe

Anjel má predovšetkým človeka viesť k dobru. Prítomnosť tohto sveta a lásky skúsia všetci, ktorí sa otvoria jeho inšpirácii. Aká šanca pre ľudí dnešných čias, ktorí sa cítia osamotení a neistí!
Boh nie je vzdialený, vždy je to Boh blízky. V ňom máme život, hýbeme sa a sme. A tak ani anjel nie je vzdialený, je stále nablízku, tak ako Boh, ktorý ho na zem medzi ľudí poslal. Anjel nás sprevádza vždy a všade a spolupracuje na našich dobrých skutkoch. Jeho láska k človeku je čistá, silná, nepodlieha nijakým výkyvom, neochabuje a je nezištná. Láska anjelov je odvodená od lásky Božej k ľuďom a zaslúži si úctu, lásku a vďačnosť, na čo človek veľmi často zabúda.
Na záver nás môžu povzbudiť slová pápeža Pia XII:
Pobádam vás, aby ste v sebe prebudili a oživili zmysel pre neviditeľný svet, ktorý vás obklopuje, pretože veci viditeľné pominú, ale neviditeľné budú trvať večne. Utiekajte sa k anjelom, ktorí neustále dbajú o vašu spásu i vaše posvätenie.

Marán Bér

Z časopisu Blumentál 10/11

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články