Lk 7, 36-43


- Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu
a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým
olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám,
začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi,
bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.
Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu:
„Keby tento bol prorokom, vedel by,
kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica.“
Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“
On odvetil: „Povedz, Učiteľ!“
„Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov.
Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat.
Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom.
Ktorý z nich ho bude mať radšej?“
Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“
On mu povedal: „Správne usudzuješ.“ - (Lk 7, 36-43 z evanjelia na dnešný deň)

Ježiš kladie Šimonovi jednoduchú otázku, pre farizeja až príliš jednoduchú.
A suverén Šimon, ktorý si už urobil o Ježišovi mienku,
zrazu odpovedá opatrne. „Myslím, že...“
Ak nám je farizej Šimon nesympatický, pre svoju suverenitu,
s akou hodnotí Ježiša, v niečom nám môže byť príkladom.
Myslí.
A keď človek myslí,
a až potom hovorí,
príde aj k dobrým záverom.

Informácie o Margita Žiaková

Obrázok používateľa Margita Žiaková

Krátke info o sebe (nepovinné)

Niekedy potrebujem počúvať. Niekedy potrebujem vidieť. Niekedy potrebujem hovoriť. Neviem ale, či vždy viem, kedy je ten správny čas na počúvanie, videnie, hovorenie.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články