Nerozdeliteľná láska

Tým, že učeníci boli dennodenne s Kristom, mohli sa od neho učiť, žiť a vnímať, ako sa správať aj v najobyčajnejších situáciách, z ktorých sa skladá život každého z nás. Predovšetkým však videli, akým zvláštnym spôsobom dokáže spojiť lásku k Otcovi s láskou k ľuďom, ako dokáže zjednotiť to, čo je pre nás také zložité:
život modlitby so službou druhým alebo akoukoľvek prácou. Videli ho, ako vo svojom srdci dokáže žiť túto „nerozdeliteľnosť“ lásky k Bohu a k človeku:
stáť úplne naplno v Božej vôli a zároveň tu byť úplne a naplno pre tých, ktorým slúžil. Jeho srdce bolo totiž plné lásky – k Otcovi i k ľuďom. I keď práve v tom je veľký rozdiel medzi nami a ním, je v tom aj svetlo pre našu cestu.

Vojtěch Kodet : Marta a Mária trochu inak (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články