Úloha formy evanjelizácie

Dnes je človek pomaly už zvyknutý na " mediálne bombardovanie". Taká reklama, hentaká reklama ... Informácie sa hrnú nástojčivo z každej strany, len čo vyjdeme na ulicu. Každá má nejakú intenzitu, nejaký dosah. Odosielateľom záleží, aby informácia zasiahla čo najviac adresátov. Preto sa snaží použiť čo najpriebojnejšiu, najnápadnejšiu a najpresvedčivejšiu formu správy. Vidíme, že forma oznámenia má veľkú úlohu pri odovzdávaní tohto oznámenia. A čo potom apoštolát, predevanjelizácia a evanjelizácia ?

Každému veriacemu človeku je jasné, že prijatie viery v Ježiša Krista je kľúčové na ceste k dosiahnutiu spásy. Pre to je dôležité, aby ho náš apoštolát, predevanjelizácia a evanjelizácia účinne oslovili. To je hlavne práca pre Božiu milosť. Ale aj my môžeme niečim prispieť. Napríklad tak, že svoju vieru budeme odovzdávať s láskou k Bohu, a ku blížnym. To je najdôležitejšie! Dôležitá je však aj príťažlivá forma,
ktorá sa takto stáva pozvaním a kľúčom ku životne dôležitému obsahu. Ak sa budeme snažiť používať pri evanjelizácii vhodnejšiu a príťažlivejšiu formu, naša správa môže lepšie osloviť dnešného človeka, ako keď úroveň nami podávanej Radostnej zvesti bude len priemerná.

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články