10. Účelnosť v neživej prírode nedokazuje Boha?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Najväčší a najdokonalejší stroj vesmíru ukazuje úžasný plán, zmysel, účelnosť, pravidelnosť, matematickú presnosť a dômyselnosť. Vesmír ako taký si neuvedomuje vyváženosť svojej hmoty a jej rovnovážne vzťahy, navzájom určené presnými pravidlami príťažlivosti. Jednoducho je v pohybe a predvádza sa. Nespočetné nebeské telesá úžasných rozmerov sa pohybujú pravidelnejšie a presnejšie než najlepšie hodiny, takže zatmenie slnka a mesiaca, postavenie planét a pod. možno vypočítať so sekundovou presnosťou tisíc rokov dopredu aj dozadu. Na nebi sa oneskorenie nekoná; na zemi sa doprava zabezpečuje skupinami odborníkov a vyspelou technikou a napriek tomu zlyháva. Vari vesmír nepredpokladá aspoň jedného inžiniera?

Žasneme nad rýchlosťou niektorých vesmírnych telies, nad ich žiarou a vzdialenosťami medzi nimi.
Otáčanie planéty Zem okolo naklonenej osi vytvára deň a noc. Keby sa Zem otáčala okolo svojej osi menšou rýchlosťou, slnečná horúčava by behom dlhých dní spálila vegetáciu a zvyšok živých organizmov by zmrzol počas pridlhých nocí. Let planéty Zem je úplne tichý a nerušivý. Jej vzdialenosť od Slnka poskytuje pre všetko živé práve primerané množstvo svetla a tepla. Účelný je aj sklon zemskej osi, aby nedochádzalo k veľkým teplotným rozdielom na Zemi.
Keby bola zemská kôra len o 3 metre hrubšia, nebol by v ovzduší kyslík, ktorý by sa spojil s inými prvkami do rôznych zlúčenín tvoriacich zemskú kôru a neexistoval by tým pádom organický život.
Keby ovzdušie bolo o dosť redšie, mnohé z meteoritov, ktorých každý deň zhorí v atmosfére milióny, by dopadli do rôznych častí zemegule a spôsobili by obrovské katastrofy.
Vzduch svojim zložením udržuje všetko pri živote a práve každý iný pomer prvkov v atmosfére by život ničil. A ako sa tento pomer udržuje? Tým, že rastliny vdychujú oxid uhličitý a vydychujú kyslík, ktorý zase živočíchy vdychujú a vydychujú CO2.
Voda, bez ktorej by taktiež nebol život je všade v zemi a tvorí sieť malých a väčších tokov. Je potrebné, aby pokrývala tri štvrtiny zeme, kvôli odparovaniu na tvorbu mrakov a hmly, aby tak bolo zabezpečené zavlažovanie planéty.
Snehové vločky sú si všetky podobné, všetky sú šesťstranné, podľa neúprosného zákona kryštáľografie a predsa sú celkom odlišné.
Mesiac vďaka príťažlivosti spôsobuje príliv a odliv morí, pohyby spodných vôd. Keby bol ku Zemi len o trochu bližšie, boli by dva krát denne všetky svetadiely zatopené vodou.
Atómy sú ďalšou samostatnou kapitolou z nekonečného množstva divov vesmíru. „Prázdny priestor“ atómov mnohonásobne prevyšuje hmotné častice, takže napr. hmota človeka by bola práškom piesku, viditeľným len pod mikroskopom.
Už Pytagoras obdivuje vesmír a sv. Augustín to vyjadril takto: „Boh je najväčší v najmenšom“. Aj astronómovia Heiss, Zenger a Newton hovoria o Bohu ako o pôvodcovi vemíru.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články