Pád

Pane, spadla som.
Prvýkrát?
Nie!
Druhýkrát?
Nie!
Viem, nepočítaš.
To len ja.
Premáha ma pocit beznádeje.
A tu zrazu slová piesne:
Premáha ma moja slabosť,
vkladám ju do tvojich rúk.
Nevládzem vstať.
Nevládzem prísť k Tebe.
Ty to vidíš.
Ja to cítim.
Prichádzaš.
Čakám niečo veľké!
A Ty prichádzaš.
Ale inak, ako si to ja predstavujem.
V tichu.
V objatí človeka.
Cítim v ňom teba.
Objímaš ma.
Odpúšťaš mi.
Pane, daj mi silu.
Odpustiť sama sebe.

Informácie o Ivana Gabrišová

Redakčné články