Litánie ku svätému životodarnému krížu

Tieto litánie boli zostavené jednou sestrou karmelitánkou v Albánsku, v kláštore sv. Michala Archanjela. Nech prinesú hojné duchovné ovocie...

Pane, zmiluj sa!
Kriste, zmiluj sa!
Pane, zmiluj sa!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Otec z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami!
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami!
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Kríž, na ktorom bola ukrižovaná moja Láska, buď požehnaný!
Kríž, vďaka ktorému som zmierená s Otcom,
Kríž, na ktorom sa uskutočnila dokonalá poslušnosť Otcovej vôli,
Kríž, strom života, ktorý priniesol najobdivuhodnejšie ovocie - Ježiša,
Kríž, na ktorom bolo prebodnuté Ježišovo srdce, aby sa stalo mojím príbytkom,
Kríž, z ktorého vytryskli pramene najsvätejšej Krvi Spasiteľa,
Kríž, z ktorého pramení nevysychajúca rieka Milosrdenstva,
Kríž, z ktorého mi Ježiš odpustil hriechy,
Kríž, z ktorého mi bola prisľúbená večná blaženosť v nebi,
Kríž, skrze ktorý mi bol darovaný Duch Svätý,
Kríž, z ktorého mi bola Panna Mária darovaná za Matku,
Kríž, na ktorom Ježiš žíznil po mojej duši,
Kríž, na ktorom môj Ježiš všetko dokonal,
Kríž, v ktorom som Kristova vyvolená,
Kríž, ty matka, ktorá ma rodí pre nebo,
Kríž, ty kľúč, ktorým sa pre mňa otvára brána neba,
Kríž, pred ktorým sa trasie peklo a miznú zlí duchovia,
Kríž, nástroj, ktorým obrábam pôdu môjho srdca,
Kríž, v ktorom som požehnaná,
Kríž, z ktorého pramení múdrosť života,
Kríž, opora na ceste dokonalosti,
Kríž, ty most hlbokého priateľstva,
Kríž, ty prameň útechy na tejto zemi,
Kríž, v ktorom sa dosahuje úplné sebadarovanie,
Kríž, z ktorého mi pramení čistá radosť,
Kríž, ktorý dokonale spájaš moju dušu s Ježišovou,
Kríž, ktorý rodíš chudobných Jahveho,
Kríž, ktorý rodíš svätých,
Kríž, ktorý ma oddeľuješ od zeme a dvíhaš ma do slávy,
Kríž, ktorý ma oslobodzuješ od ducha egoizmu,
Kríž, ktorý spôsobuješ, že sa darujem a obetujem,
Kríž, ktorý vernosťou korunuješ sľub čistoty zložený v láske,
Kríž, ktorý vernosťou korunuješ sľub chudoby zložený v slobode,
Kríž, ktorý vernosťou korunuješ sľub poslušnosti zložený v pokore,
Kríž, ktorý dávaš chuť životu,
Kríž, ktorý zakoreňuješ môjho ducha v hlbokej pokore,
Kríž, ty prameň dokonalej lásky,

Kríž, na ktorom spočinul môj Ježiš, staň sa mojím!
Kríž, v ktorom mal svätý Pavol jedinú chválu na tejto zemi, staň ňou i mne!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si na požehnanom kríži vyznal opustenosť Otcom v strašnej bolesti; Teba, Spasiteľ kríž držal ako ruky matky, aby si ostal verný v tom hroznom opustení a aby si tak zmieril nebo so zemou a stal sa cestou k Otcovi; pomáhaj nám vytrvať na ceste kríža, aby sme tak ako ty plnili Otcovu vôľu a tak prišli k slávne vzkriesenia. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen!

 #

dakujem za litanie

Krajsi zaver deviatnika som si ani nemohla predstavit. Dakujem(e).

 

Informácie o tomas j. kunik

Obrázok používateľa tomas j. kunik

Krátke info o sebe (nepovinné)

katolícky kňaz na misii v Albásku. tým je povedané všetko :) ale nedomýšľajte si...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články