2. Je vesmír nekonečný?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Lenin hovorí: „Ak nie je vesmír nekonečný, potom majú kňazi pravdu (o existencii Stvoriteľa). Ale vesmír musí byť nekonečný.“
Giordano Bruno tvrdil okrem iného, že vesmír je priestorovo a časovo nekonečný. Dnes sa vedci od tejto teórie dištancujú. Keby bol vesmír časovo a priestorovo nekonečný, muselo by vraj existovať aj nekonečne mnoho hviezd a nočná obloha by musela ponúkať obraz rozžhavenej klenby, zatiaľ čo čierne nočné nebo svedčí skôr o konečnosti vesmíru.

Empirická veda nemôže dokázať, že svet je priestorovo nekonečný. Veď aj tie najdokonalejšie výskumné prístroje a vedecké výpočty zachytia a vyjadria len to, čo je konečné. Všetko čo je hmotné, je vždy presne určené, má určitú geometrickú formu a merateľné rozmery. Aj súhrn telies tvorí vždy určité množstvo, počet, aj keby bol akokoľvek veľký. Priestorovosť znamená totiž merateľnosť. Aj keď fyzický svet je nesmierne veľký, sám v sebe je ohraničený a merateľný.
I samotná hypotéza o rozpínavosti vesmíru, dnes skoro všeobecne uznávaná vo vedeckom svete, popiera marxistické tvrdenie o nekonečnosti vesmíru. Ak sa totiž vesmír rozširuje, nemôže byť nekonečný. V rozpínavosti je ale asi nekonečne veľký. Tak hovorí aj Albert Einstein.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články