Náš Tešiteľ

Podobne ako ďalekohľad neodhaľuje seba, ale ukazuje ďaleké hviezdy, tak aj Duch Svätý neodhaľuje seba, ale Krista.
Spomeňme si na schopnosti našej doby komunikovať s odľahlými časťami na zemi prostredníctvom elektrických alebo svetelných vĺn. Prečo by teda náš Pán, ktorý je na nebi, nemohol byť v takej vzdialenosti, z ktorej by nám mohol šepkať prostredníctvom Ducha Svätého?

Ježiš povedal apoštolom: „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľu a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte...“ (Jn 14,18). Potom im prisľúbil Ducha, ktorý s nimi zotrvá navždy. Ten Duch, ktorého im poslal, bol iným Tešiteľom, ktorý pôsobí tu na zemi. Odvtedy ich tento Duch utešuje, je ich advokátom.

Počúvajme slová, ktoré hovorí náš Pán: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky“ (Jn 14,16).

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články